Nelan - Okna pro život
Logotyp nelan

Nelan / Objednávka servisních služeb

Servis oken, dveří, výměna skel, opravy žaluzií

Servis oken, dveří, výměna skel, opravy žaluzií

Před vyplnění formuláře se prosím seznamte se způsobem nakládání s osobními údaji (GDPR).


Ceník servisních prací

Ceník servisních prací

Ceník servisních prací:

 • Hodinová sazba:  800 Kč / hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina) - za každého servisního technika
 • Hodinová sazba po 17 hod. a akutní servis vyřízený do 24 hodin od nahlášení 1.600,- Kč/hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)
 • Jízdné - dle následující tabulky
    do 10 km 11 - 25 km 26 - 50 km nad 50 Kč/km
  Sazba 15 % trvalé bydlení 150 350 650 23
  Sazba 21 % chaty,kanceláře apod. 160 370 684

  24

 • Servis se hradí v hotovosti servisnímu technikovi (v případě platby na fakturu je připočítán poplatek 50,- Kč za vystavení faktury - tento poplatek nebude účtován v případě servisu výrobků dodaných naší společností nebo společností CZ Gemini spol. s r.o.. Zákazník se musí prokázat DL, smlouvou, fakturou apod.)
 • V případě prodlení při platbě na fakturu bude účtováno penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 
 • V případě složitější opravy Vám zpracujeme cenovou nabídku.